Kato Polemidia

18, Vasilissis Sofias
4150, Kato Polemidia, Lemesos, Cyprus

Kato Polemidia